AKTUALITY
  • 6.9.2017 - DOTACE jsou pro rok 2017 častým tématem dotazů - jak dotaci získat ZDE.
  • 5.9.2017 - připravili jsme pro vás jasný a názorný návod jak se usazuje čistička odpadních vod - zvládne to každý ZDE.
  • 4.9.2017 - vzhledem k tomu, že se velmi často opakují dotazy na to jaké přípravky se nesmí dostat do čističky odpadních vod, připravili jsme pro Vás článek ZDE.
  • Všechny novinky >>
Poradna, dotazy

Při stavbě nového domu nám obec nepovolila se připojit na kanalizaci. V případě instalace ČOV je nutné povolení od jakých všech úřadů? Je možné mít u ČOV standarnně trativod s využitím vody pro zahradu?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Chtěla jsem se zeptat, jestli záleží na tom, jaký toaletní papír používáme. Dřív jsme měli 3vrstvy , teď jsem koupila jedno vrstvy v domnění, ze to bude pro čističku lepší a papír se tam teď paradoxně hromadí. Je na vině druh toaletního papíru?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Uvažuji o vybudování domovní čističky odpadních vod s nádrží na zachycení přečištěné vody akorát jsem narazila na problém, který se týká skladby půdy pro rozliti. Skladba zeminy je následující cca 20-30cm hlinena půda ale následně narazíme na bridlicove podloží na celém pozemku, na pozemku jsou vzrostlé stromy jako jsou jabloně, tuje a pár keřů.. Mohu jimi zalévat případně zbylou vodu rozlevat po trávníku tak abych nenarusila případné spodní vody (velká část parcel je závislá na spodní vodě). Děkuji.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

V čističce se nám tvoří na hladině krusta, kterou musíme odebrat, ale asi po týdnu se vytvoří znovu. Co máme udělat, aby se tak nedělo? Děkuji.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Ceník, poptávky

Poptávám čističku odpadních vod pro 2-4 EO, Pardubický kraj, Chrudim.
19.09.2017

Čističku odpadních vod pro 10 EO, Středočeský kraj, Kolín.
19.09.2017

Poptávám čističku odpadních vod pro 4 EO, Vysočina kraj, Jihlava.
19.09.2017

Ekologicky a moderně

Čistička odpadních vod je moderní a ekonomicky výhodné řešení likvidace odpadních vod z rodinných domů.
Tento web poskytne dostatek informací k tomu, aby jste nejen dokázali dobře vybrat čističku ke svému domu, ale dokázali ji i svépomocí namontovat a udržovat ji v provozu tak, aby kvalitně a účinně čistila odpadní vodu. Věřte nám, že ani montáž svépomocí ani údržba není nic složitého.

Rozdělení - čistírny odpadních vod

Aktualizováno: 30.08.2017 Rubrika: Provoz čističky odpadních vod Zobrazení: 9013

Navigace : Rozdělení čistírny odpadních vod čističky

Malé čistírny odpadních vod do 2000 EO je možno rozdělit do tří kategorií.

 

Kategorie ČOV od 5 do 50 EO

Čistírny této velikosti nazývané často domovními čistírnami jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů. Současné čistírenské technologie v těchto zařízeních plně nahrazují překonané septiky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Domovní ČOV umožňují čistit odpadní vodu, která vzniká v domácnostech při běžném provozu sociálního zařízení, koupelen, automatické pračky, myčky na nádobí atd. Vzhledem ke změnám v legislativě EU bude od 1. 7. 2009 vyžadována u čistíren typová zkouška a tzv. EUROcertifikát s označením výrobku CE. Smyslem tohoto procesu by měla být nejenom harmonizace norem v rámci EU, ale i zjednodušení povolení ČOV na vodoprávním úřadě..

Kategorie ČOV do 500 EO

Čistírny této kategorie jsou určeny pro malé a střední zdroje odpadních vod, které nemají možnost připojení na kanalizaci. Mají charakter tzv. balených čistíren, vyráběných v typových řadách a na místo instalace se dovezou jako hotový výrobek. Výhodou je především rychlá instalace a kompaktní rozměry. Nové technologie umožnily těmto zařízením dosáhnout srovnatelné parametry účinnosti a spolehlivosti s ČOV ve velkých městech.

Kategorie ČOV 500 – 2000 EO

Čistírny této kategorie jsou již obvykle pojímány jako komunální čistírny určené pro menší až střední zdroje splaškového znečištění.

Čistírenské technologie

V současnosti jsou nejvíce rozšířeny tři druhy separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Je to jednak klasická separace sedimentací zejména v modifikovaném provedení SBR (Sequencing Batch Reactor), fluidní filtrace ve vločkovém mraku USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) a MBR (Membrane Biological Reactor) s membránovou filtrací. Za nejlepší dostupné technologie v oblasti ovlivnění odtokových poměrů z povodí jsou oficiálně považovány čistírenské systémy s nízkou a středně zatěžovanou aktivací s aerobní stabilizací kalu. Příčinou požadavku na snižování zatížení kalu je norma EU vyžadující zvětšený specifický objem aktivace na ekvivalentního obyvatele na 0,5 m3/EO. Tento požadavek normy EU vyplynul ze dvou dlouhodobých zkušeností z provozování malých domovních čistíren. Za prvé je to požadavek provozní stability i při krátkodobém přetížení, kdy zvětšený objem aktivace představuje stabilizační faktor celého systému a za druhé praktické požadavky na řešení problematiky likvidace kalů. Oba faktory přispívají ke snížení frekvence odkalování, a tím i k výraznému zvýšení hospodárnosti provozu. Odvodněný kal z domovní čistírny je pak možné použít např. do kompostu.

Tlaková kanalizace

V případě, kdy reliéf obce není vhodný pro tradiční gravitační kanalizaci (např. rovina nebo skalnaté podloží), je možné objekty odkanalizovat pomocí tzv. tlakové kanalizace. Odpadní voda se odvádí nejprve do čerpacích jímek v blízkosti objektu a následně se čerpá přímo do ČOV. Odvodňovací objekty je možné sdružovat a také velikost odpadního potrubí je podstatně menší než u klasické gravitační kanalizace. To vše vede k značným finančním i časovým úsporám. Obecně lze při budování tlakové kanalizace dosáhnout úspory 30−60 % nákladů oproti gravitační kanalizaci (podle místních podmínek). Kombinací tlakové kanalizace s využitím menších lokálních ČOV, lze dosáhnout až překvapivě velkých investičních úspor. Výhodou je také možnost postupného budování tohoto decentralizovaného systému a tím i menší okamžitá finanční náročnost rozložením investice na delší časový úsek. Umístění, počet a kapacita lokálních čistíren se volí tak, aby při nízkých nákladech na kanalizační sběrače byly pokryty všechny zdroje znečištění.

Závěr Současný stav technické úrovně malých a středně velkých typů čistíren odpadních vod otevírá cestu k netradičnímu řešení odkanalizování malých obcí s využitím decentralizovaného systému pro likvidaci odpadních vod v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel. Ekonomické a časové výhody tohoto přístupu k řešení tohoto problémy mohou významně přispět ke splnění závazku ČR splnit požadavek EU na dosažení dobrého stavu vodních systémů v cílovém roce 2012.Jak snadno usadit čističku

Montáž čističky

Instalace čov je velmi jednoduchá a zvládnete ji sami. Jak postupovat Vám objasní tento článek, doplněný názornými obrázky.

více informací