AKTUALITY
  • 9.1.2018 - DOTACE jsou pro rok 2017 častým tématem dotazů - jak dotaci získat ZDE.
  • 8.1.2018 - připravili jsme pro vás jasný a názorný návod jak se usazuje čistička odpadních vod - zvládne to každý ZDE.
  • 8.1.2019 - vzhledem k tomu, že se velmi často opakují dotazy na to jaké přípravky se nesmí dostat do čističky odpadních vod, připravili jsme pro Vás článek ZDE.
  • Všechny novinky >>
Poradna, dotazy

Čov mám cca 2 měsíce a když otevřu víko tak vše bublá v tom problém nevidím ale nátoková trubka je skoro celá pod vodou a v okolní sekci je hladina stejná. Mužete poradit?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Mám již septik, v čem mi pomůže čistička? Kam by se mohla dát? Za septik nebo před? Musel bych nechat vyvážet septik?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Chtěl bych se zeptat, zda domácí čistička odpadních vod má pracovat v předem nastavených cyklech (tzn. fáze promíchání, fáze provzdušnění a mezi těmito fázemi je čistička v nečinnosti s cílem sedimentace kalu), nebo má pracovat trvale promíchávání a provzdušňování celých 24 hod. denně. Domníval jsem se, že první varianta je správně, ale soused má ČOVku zapojenou tak, že pracuje promíchávání a provzdušňování celých 24 hod.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Často slyším, že místo aviváže lze do pračky použít ocet. Můžu jej používat do čistírny odpadních vod?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Ceník, poptávky

Poptávám čističku odpadních vod pro 2-4 EO, Pardubický kraj, Chrudim.
22.01.2018

Čističku odpadních vod pro 10 EO, Středočeský kraj, Kolín.
22.01.2018

Poptávám čističku odpadních vod pro 4 EO, Vysočina kraj, Jihlava.
22.01.2018

Ekologicky a moderně

Čistička odpadních vod je moderní a ekonomicky výhodné řešení likvidace odpadních vod z rodinných domů.
Tento web poskytne dostatek informací k tomu, aby jste nejen dokázali dobře vybrat čističku ke svému domu, ale dokázali ji i svépomocí namontovat a udržovat ji v provozu tak, aby kvalitně a účinně čistila odpadní vodu. Věřte nám, že ani montáž svépomocí ani údržba není nic složitého.

Likvidace odpadních vod - možnosti řešení

Aktualizováno: 05.01.2018 Rubrika: Montáž čističky odpadních vod Zobrazení: 21277

Navigace : septik žumpa jímka čistička likvidace odadních vod

Každý rodinný dům musí mít zajištěnu likvidaci odpadních vod.

Přemýšlíte o vhodném způsobu jak naložit s odpadní vodou a nevíte, zda je vhodná žumpa, septik nebo čistička odpadních vod? Přečtete si následující článek, který Vám objasní jak nejlépe, ekologicky a s ohledem na finanční náklady likvidovat odpadní vody.

Každý z nás denně vypustí přibližně 100-150 litrů splaškové vody, jejíž likvidaci musíme zajistit. V místech, kam dosahuje kanalizace, není co řešit. Jiná situace však nastává v lokalitách bez kanalizační sítě. Zde se o likvidaci odpadních vod musí postarat sami majitelé objektů, ať již určených k trvalému nebo rekreačnímu bydlení. Nabízejí se jim tři možnosti: žumpa, septik nebo domovní čistička odpadních vod.

Žumpa, septik nebo čistička odpadních vod

O tom, jaký způsob likvidace odpadních vod zvolit, rozhoduje řada kritérií. V případě, že jde o splaškové vody ze zřídkakdy obývaného rekreačního objektu nebo v rodinném domě, k němuž v dohledné době dosáhne veřejná kanalizace, pravděpodobně zvolíte nejjednodušší řešení, a tím je žumpa. Zde je ale důležité posoudit, zda příjezdové cesty umožní její vývoz. V jiných případech dostane přednost septik nebo domácí čistička odpadních vod. Nesmíte však zapomenout, že k lednu 2008 skončila platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydaná před rokem 2002.

POZOR!! Dnes již vám žádný vodoprávní úřad nevystaví povolení k vypouštění odpadní vody ze septiku do jakéhokoliv zdroje povrchové nebo podzemní vody.

 

Související články
Čističky odpadních vod - nejmodernější řešení

Čističky odpadních vod - nejmodernější řešení

06.01.2018 - naposledy aktualizováno před 16 dny

Majitelé nových rodinných domů si proto pořizují domácí čističky odpadních vod nebo zapojují za septiky další biologický stupeň čištění – například zemní filtr.

Pokud dojde k odhalení nelegálního vypouštění odpadní vody do povrchové nebo podzemní vody, ukládá příslušný vodoprávní úřad sankce, které se u fyzické osoby v souvislosti se závažností případu pohybují v rozmezí od 1000 do 50 000 Kč.

Počet přečtení: 16915 Celý článek >>

Žumpa není nejlevnější

Žumpa není nejlevnější

04.01.2018 - naposledy aktualizováno před 18 dny

Nejjednodušší ze tří jmenovaných zařízení představuje bezodtoková vodotěsná jímka – žumpa, která však na rozdíl od septiku nebo domovní čistírny splaškovou vodu nečistí, ale pouze shromažďuje.

Počet přečtení: 13437 Celý článek >>

Septik se neobejde bez filtru

Septik se neobejde bez filtru

04.01.2018 - naposledy aktualizováno před 18 dny

Další možnost likvidovat svépomocí splaškové vody představuje septik. Stejně jako v případě jímky se jedná o betonovou nebo plastovou nádrž, která je v tomto případě ale rozdělena do několika (nejčastěji tří) komor, jimiž splašková voda protéká a zbavuje se nečistot.

Počet přečtení: 15143 Celý článek >>

Likvidace odpadních vod - na co dát pozor

Aby nedošlo při vypouštění vod k ohrožení zdrojů pitné vody, je nutné zachovat minimální vzdálenost jímky, septiku, ale i čističky odpadních vod od studny. Konkrétní vzdálenost záleží na propustnosti podloží. V případě málo propustného podloží je to minimálně pět metrů, v propustném nejméně 12 m. Propustnost by měl určit vodoprávní úřad nebo hydrogeolog.

 


Jak snadno usadit čističku

Montáž čističky

Instalace čov je velmi jednoduchá a zvládnete ji sami. Jak postupovat Vám objasní tento článek, doplněný názornými obrázky.

více informací