AKTUALITY
  • 9.1.2018 - DOTACE jsou pro rok 2017 častým tématem dotazů - jak dotaci získat ZDE.
  • 8.1.2018 - připravili jsme pro vás jasný a názorný návod jak se usazuje čistička odpadních vod - zvládne to každý ZDE.
  • 8.1.2019 - vzhledem k tomu, že se velmi často opakují dotazy na to jaké přípravky se nesmí dostat do čističky odpadních vod, připravili jsme pro Vás článek ZDE.
  • Všechny novinky >>
Poradna, dotazy

Čov mám cca 2 měsíce a když otevřu víko tak vše bublá v tom problém nevidím ale nátoková trubka je skoro celá pod vodou a v okolní sekci je hladina stejná. Mužete poradit?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Mám již septik, v čem mi pomůže čistička? Kam by se mohla dát? Za septik nebo před? Musel bych nechat vyvážet septik?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Chtěl bych se zeptat, zda domácí čistička odpadních vod má pracovat v předem nastavených cyklech (tzn. fáze promíchání, fáze provzdušnění a mezi těmito fázemi je čistička v nečinnosti s cílem sedimentace kalu), nebo má pracovat trvale promíchávání a provzdušňování celých 24 hod. denně. Domníval jsem se, že první varianta je správně, ale soused má ČOVku zapojenou tak, že pracuje promíchávání a provzdušňování celých 24 hod.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Často slyším, že místo aviváže lze do pračky použít ocet. Můžu jej používat do čistírny odpadních vod?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Ceník, poptávky

Poptávám čističku odpadních vod pro 2-4 EO, Pardubický kraj, Chrudim.
22.01.2018

Čističku odpadních vod pro 10 EO, Středočeský kraj, Kolín.
22.01.2018

Poptávám čističku odpadních vod pro 4 EO, Vysočina kraj, Jihlava.
22.01.2018

Ekologicky a moderně

Čistička odpadních vod je moderní a ekonomicky výhodné řešení likvidace odpadních vod z rodinných domů.
Tento web poskytne dostatek informací k tomu, aby jste nejen dokázali dobře vybrat čističku ke svému domu, ale dokázali ji i svépomocí namontovat a udržovat ji v provozu tak, aby kvalitně a účinně čistila odpadní vodu. Věřte nám, že ani montáž svépomocí ani údržba není nic složitého.

Domovní čistírny odpadních vod

Aktualizováno: 30.08.2016 Rubrika: Produkty Zobrazení: 20244

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) MICROCLAR typu AT jsou určeny pro čištění odpadní vody z rodinných domů, které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Čistírny MICROCLAR plně nahrazují překonané septiky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Umožňují čistit odpadní vodu, která vzniká v domácnostech při běžném provozu, tj. ze sociálního zařízení, koupelen, automatické pračky, myčky na nádobí atd.

Na obrázku je znázorněno vnitřní složení domovní čistírny Microclar, která se vyznačuje vysoká kvalitou vyčištěné vody, spolehlivostí a nízkými provozními náklady.

ČOV pracuje na principu nízkozatěžované aktivace s aerobní stabilizací kalu a u tohoto kontinuálního biologického čištění není nutná žádná předřazená vyrovnávací nádrž nebo napojení na septik, ani ke své funkci tyto čistírny nepotřebují žádné dávkování chemikálií pro zachování čistící účinnosti.

K provozu domovních čistíren MICROCLAR je zapotřebí pouze malé membránové dmychadlo vhánějící stlačený vzduch do rozvodnice, která následně usměrňuje přísun kyslíku do jednotlivých sekcí ČOV.

Chod dmychadla je možno řídit pomocí mikroprocesorové řídící jednotky OXI control, která v přesně stanovených intervalech spíná a vypíná chod dmychadla a umožňuje tak čistírně pracovat v deseti režimech podle aktuálního zatížení (např. víkendový provoz, dovolená…) Tato řídící jednotka je zvláště vhodná (nutná) pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na ČOV v průběhu roku.

Výhody ČOV MICROCLAR

• Vysoká kvalita vyčištěné vody - Parametry vyčištěné vody na odtoku s velkou rezervou splňují Nařízení vlády ČR
č.61/2003 Sb. a novely NV č.229/2007 Sb.


Nízké provozní náklady - Nízká spotřeba elektrické energie a malá produkce přebytečného kalu, který čistírna
v průběhu provozu produkuje, zabezpečuje velmi nízké provozní náklady na čištění splaškové vody.


• Úplné vyloučení zápachu - Kontinuální aerobní proces čištění používaný u čistíren řady MICROCLAR neprodukuje primární kal a vylučuje hnilobné procesy, které mohou být zdrojem nepříjemných pachů.


• Spolehlivost provozu - Jednoduchá, v praxi osvědčená konstrukce ve spojení se spolehlivým membránovým dmychadlem zaručuje čistírnám MICROCLAR bezproblémový a dlouholetý provoz.

Návratnost investice do čističky

Pro ilustraci je možno uvést porovnání nákladů na provoz domovní čistírny odpadních vod MICROCLAR AT6 v kontextu s náklady na vyvážení žumpy (jímky na vyvážení). V uvedeném porovnání se uvažuje se čtyřčlennou rodinou a průměrnou spotřebou vody 135 litrů /1 osoba /1 den.


Jak snadno usadit čističku

Montáž čističky

Instalace čov je velmi jednoduchá a zvládnete ji sami. Jak postupovat Vám objasní tento článek, doplněný názornými obrázky.

více informací