AKTUALITY
  • 9.1.2018 - DOTACE jsou pro rok 2017 častým tématem dotazů - jak dotaci získat ZDE.
  • 8.1.2018 - připravili jsme pro vás jasný a názorný návod jak se usazuje čistička odpadních vod - zvládne to každý ZDE.
  • 8.1.2019 - vzhledem k tomu, že se velmi často opakují dotazy na to jaké přípravky se nesmí dostat do čističky odpadních vod, připravili jsme pro Vás článek ZDE.
  • Všechny novinky >>
Poradna, dotazy

Čov mám cca 2 měsíce a když otevřu víko tak vše bublá v tom problém nevidím ale nátoková trubka je skoro celá pod vodou a v okolní sekci je hladina stejná. Mužete poradit?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Mám již septik, v čem mi pomůže čistička? Kam by se mohla dát? Za septik nebo před? Musel bych nechat vyvážet septik?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Chtěl bych se zeptat, zda domácí čistička odpadních vod má pracovat v předem nastavených cyklech (tzn. fáze promíchání, fáze provzdušnění a mezi těmito fázemi je čistička v nečinnosti s cílem sedimentace kalu), nebo má pracovat trvale promíchávání a provzdušňování celých 24 hod. denně. Domníval jsem se, že první varianta je správně, ale soused má ČOVku zapojenou tak, že pracuje promíchávání a provzdušňování celých 24 hod.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Často slyším, že místo aviváže lze do pračky použít ocet. Můžu jej používat do čistírny odpadních vod?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Ceník, poptávky

Poptávám čističku odpadních vod pro 2-4 EO, Pardubický kraj, Chrudim.
22.01.2018

Čističku odpadních vod pro 10 EO, Středočeský kraj, Kolín.
22.01.2018

Poptávám čističku odpadních vod pro 4 EO, Vysočina kraj, Jihlava.
22.01.2018

Ekologicky a moderně

Čistička odpadních vod je moderní a ekonomicky výhodné řešení likvidace odpadních vod z rodinných domů.
Tento web poskytne dostatek informací k tomu, aby jste nejen dokázali dobře vybrat čističku ke svému domu, ale dokázali ji i svépomocí namontovat a udržovat ji v provozu tak, aby kvalitně a účinně čistila odpadní vodu. Věřte nám, že ani montáž svépomocí ani údržba není nic složitého.

Decentralizované čištění odpadních vod

Aktualizováno: 03.01.2018 Rubrika: Plánování čističky odpadních vod Zobrazení: 6141

Navigace : Decentralizované čištění odpadních vod čističky

V současné době patří k ožehavým tématům komunální sféry vyčistění odpadních vod v obcích do 2000 obyvatel. Důvodem je především vysoká finanční náročnost této problematiky, která je aktuální nejenom u nás, ale i v ostatních zemích světa. Má‑li se do 15 let vyčistit odpadová voda zhruba od 50 procent světové populace, bylo by potřeba denně řešit 220 000 jednotlivých případů.

To samozřejmě není možné klasickou cestou centrálního odkanalizování, už jen proto, že mnoho sídel netvoří hustá zástavba nebo se nacházejí v hornaté krajině a pod. V takových případech se osvědčila koncepce decentralizovaného čištění, která spočívá v tom, že se odpadní vody čistí přímo u zdroje znečištění. Z podstatné části tak odpadá budování velmi drahé kanalizace. Výhodou je také fakt, že se takto vyčištěná voda vrací do přírody formou závlahy nebo infiltrace do půdy přímo v místě jejího vzniku.

 

K rozhovoru na uvedené téma jsme pozvali Ing. Tomáše Mackrleho, jednatele firmy USBF Technology.

Jak vidíte situaci konkrétně v České republice?

Závazek na dosažení dobrého stavu vodních systémů v celé EU v cílovém roce 2012 platí i na území ČR. To se týká rovněž malých obcí do velikosti 2000 ekvivalentních obyvatel (EO), které byly doposud mimo hlavní pozornost vodohospodářů. Malé obce představují velký sektor obyvatelstva s cca 26 % populace ČR žijícího v 5619 obcích ČR, tedy cca 2,65 mil. obyvatel. Pro řešení problému v prioritních oblastech je připraveno v Operačním programu životního prostředí do vodního hospodářství více než 2 mld. EUR, nicméně i tak je nutno řešit tento problém ekonomicky.

Jaké jsou možnosti řešení?

Pro odkanalizování malých obcí přichází v úvahu tři řešení – a to individuální, decentralizované nebo centralizované čištění odpadních vod. Individuální nakládání s odpadními vodami představuje výstavba domovních čistíren. Decentralizované řešení představuje sdružení několika objektů do skupinové kanalizační sítě s více menšími čistírnami. Centralizované řešení je obdobou klasické koncepce obvykle používané u větších obytných celků s jednou centrální čistírnou. Dlouho převládalo obecné mínění, že řešení kanalizace menších obcí musí sledovat tradiční příklad větších obytných aglomerací s centralizovanou gravitační kanalizační sítí s ústřední čistírnou nebo dokonce sdružování více sousedních obcí do jednoho kanalizačního systému s jednou čistírnou.

Proč se uvažovalo jen o těchto náročných stavbách?

Tyto představy vyplývaly z úrovně stavu čistírenské techniky, kdy účinnost, ekonomické parametry a především spolehlivost malých čistíren zdaleka nedosahovaly parametrů velkých čistíren. Otázky spojené se spolehlivostí provozu a kontrol provozu čistírny byly proto hlavními argumenty proti jakékoli snaze o prosazení decentralizované koncepce kanalizace s použitím menších čistíren. Výrobci individuálních čističek vody na celém světě se však začali orientovat podle standardů, které zavedla Orange County v Kalifornii (US Water Reclamation and Reuse Act) a stanovila velmi přísná a jasná pravidla pro kvalitu vyčištěné vody tak, aby mohla být injektována do vodonosných vrstev pitných vod. Díky tomu udělala technologie individuálního čištění odpadních vod v minulých desetiletích obrovský skok kupředu.

Proč je tedy decentralizovaný systém málo využíván?

Ve světě je používán velmi často a v místech, kde je voda opravdu vzácná (např. na Středním Východě), jde o preferovaný způsob. V tradičních průmyslových zemích stále převládají zájmy stavebních firem, pro které jsou drahé zakázky na vybudování kilometrů kanalizace velmi výhodné.

Takže je to jako obvykle hlavně o penězích? Jaké jsou rozdíly v nákladech?

Konkrétní příklad z praxe. Před nedávnem jsme podepsali projekt na vyčištění odpadních vod v části podhorské obce s 800 obyvateli. Studie na vybudování centrální kanalizace odhadovala stavební náklady na 45 milionů korun, pomocí decentralizovaného čištění formou domovních a skupinových čistíren budou celkové náklady činit zhruba 6 milionů.

Takže je to jako obvykle hlavně o penězích? Jaké jsou rozdíly v nákladech?

Konkrétní příklad z praxe. Před nedávnem jsme podepsali projekt na vyčištění odpadních vod v části podhorské obce s 800 obyvateli. Studie na vybudování centrální kanalizace odhadovala stavební náklady na 45 milionů korun, pomocí decentralizovaného čištění formou domovních a skupinových čistíren budou celkové náklady činit zhruba 6 milionů.

Jaká je kvalita vyčištěné vody a co ji omezuje?

Je třeba si uvědomit, že čistírny do 50 EO jsou určeny jen na splaškové vody, tj. nepočítá se s čištěním vod průmyslových. Předpoklady ovlivnění cizími vlivy jsou menší než u velkých čistíren. Je však nutné zavést a zaručit efektivní systém provozu a jeho kontroly. Pak jsou tyto technologie rovnocenným řešením centrálním systémům. Z hlediska ovlivnění vodotečí pak některé způsoby likvidace (zásak, závlaha) mohou být i šetrnější než centrální řešení.


Jak snadno usadit čističku

Montáž čističky

Instalace čov je velmi jednoduchá a zvládnete ji sami. Jak postupovat Vám objasní tento článek, doplněný názornými obrázky.

více informací