AKTUALITY
  • 6.9.2017 - DOTACE jsou pro rok 2017 častým tématem dotazů - jak dotaci získat ZDE.
  • 5.9.2017 - připravili jsme pro vás jasný a názorný návod jak se usazuje čistička odpadních vod - zvládne to každý ZDE.
  • 4.9.2017 - vzhledem k tomu, že se velmi často opakují dotazy na to jaké přípravky se nesmí dostat do čističky odpadních vod, připravili jsme pro Vás článek ZDE.
  • Všechny novinky >>
Poradna, dotazy

Při stavbě nového domu nám obec nepovolila se připojit na kanalizaci. V případě instalace ČOV je nutné povolení od jakých všech úřadů? Je možné mít u ČOV standarnně trativod s využitím vody pro zahradu?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Chtěla jsem se zeptat, jestli záleží na tom, jaký toaletní papír používáme. Dřív jsme měli 3vrstvy , teď jsem koupila jedno vrstvy v domnění, ze to bude pro čističku lepší a papír se tam teď paradoxně hromadí. Je na vině druh toaletního papíru?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Uvažuji o vybudování domovní čističky odpadních vod s nádrží na zachycení přečištěné vody akorát jsem narazila na problém, který se týká skladby půdy pro rozliti. Skladba zeminy je následující cca 20-30cm hlinena půda ale následně narazíme na bridlicove podloží na celém pozemku, na pozemku jsou vzrostlé stromy jako jsou jabloně, tuje a pár keřů.. Mohu jimi zalévat případně zbylou vodu rozlevat po trávníku tak abych nenarusila případné spodní vody (velká část parcel je závislá na spodní vodě). Děkuji.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

V čističce se nám tvoří na hladině krusta, kterou musíme odebrat, ale asi po týdnu se vytvoří znovu. Co máme udělat, aby se tak nedělo? Děkuji.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Ceník, poptávky

Poptávám čističku odpadních vod pro 2-4 EO, Pardubický kraj, Chrudim.
19.09.2017

Čističku odpadních vod pro 10 EO, Středočeský kraj, Kolín.
19.09.2017

Poptávám čističku odpadních vod pro 4 EO, Vysočina kraj, Jihlava.
19.09.2017

Ekologicky a moderně

Čistička odpadních vod je moderní a ekonomicky výhodné řešení likvidace odpadních vod z rodinných domů.
Tento web poskytne dostatek informací k tomu, aby jste nejen dokázali dobře vybrat čističku ke svému domu, ale dokázali ji i svépomocí namontovat a udržovat ji v provozu tak, aby kvalitně a účinně čistila odpadní vodu. Věřte nám, že ani montáž svépomocí ani údržba není nic složitého.

Čističky odpadních vod - nejmodernější řešení

Aktualizováno: 04.09.2017 Rubrika: Plánování čističky odpadních vod Zobrazení: 16259

Navigace : septik žumpa jímka čistička likvidace odadních vod

Nejmodernější zařízení určené k likvidaci veškerých splaškových vod, které v domácnostech vznikají, představuje domovní čistička odpasdních vod.

Čistička odpadních vod má podobu plastové nádrže, v nichž se koncentrují splašky a kde dochází k jejich čištění, které má několik fází:

První je předčištění, při němž se od odpadní vody oddělí hrubé nečistoty. Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru přes nátokový koš, kde dochází k mechanickému předčištění a rozkládání tuhého znečištění.

Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru (aktivace), kde dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy a do mamutkových čerpadel na cirkulaci a recirkulaci aktivační směsi. Aktivační kal je separovaný v separační části od vyčištěné vody a odsazený aktivovaný kal se recirkuluje zpět do neprovzdušňovaného, resp. provzdušňovaného prostoru.

Kam vypouštět vodu z čističky odpadních vod

1. vsakováním do podzemních vod

2. odvodem do vodních toků

3. vypouštěním do veřejné kanalizace která však nesmí končit v obecní čističce , ale je zaústěna do vod povrchových.

4. Bezodtoková jímka - v případě, že ani jedna z uvedených možností vypouštění není schůdná,  existuje ještě možnost instalace bezodtoké jímky za ČOV . To znamená, že přečištěné odpadní vody budou akumulovány v bezodtoké jímce a za vhodných povětrnostních podmínek využívány k zálivce zeleně. Nevýhodou tohoto řešení jsou však zvýšené provozní náklady na vyvážení přečištěných odpadních vod v době, kdy nelze zalévat (deštivé období, teploty pod bodem mrazu, sněhová pokrývka apod.).

K vybudování čističky je nezbytná projektová dokumentace stavby a získání povolení ke stavbě, a zároveň i k nakládání s vyčištěnými odpadními vodami. Obě povolení vydává vodoprávní úřad. Pro bezproblémové vyřízení povolení na úřadech je vhodné vybrat takovou domovní ČOV, která splňuje normu EN 12566-3 a byl ji vydán certifikát CE. Kromě toho je nezbytný i souhlas vlastníků sousedních nemovitostí.

Související články
Likvidace odpadních vod - možnosti řešení

Likvidace odpadních vod - možnosti řešení

04.09.2017 - naposledy aktualizováno před 15 dny

Každý z nás denně vypustí přibližně 100-150 litrů splaškové vody, jejíž likvidaci musíme zajistit. V místech, kam dosahuje kanalizace, není co řešit. Jiná situace však nastává v lokalitách bez kanalizační sítě. Zde se o likvidaci odpadních vod musí postarat sami majitelé objektů, ať již určených k trvalému nebo rekreačnímu bydlení. Nabízejí se jim tři možnosti: žumpa, septik nebo domovní čistička odpadních vod.

Počet přečtení: 20176 Celý článek >>

Žumpa není nejlevnější

Žumpa není nejlevnější

01.09.2017 - naposledy aktualizováno před 18 dny

Nejjednodušší ze tří jmenovaných zařízení představuje bezodtoková vodotěsná jímka – žumpa, která však na rozdíl od septiku nebo domovní čistírny splaškovou vodu nečistí, ale pouze shromažďuje.

Počet přečtení: 12726 Celý článek >>

Septik se neobejde bez filtru

Septik se neobejde bez filtru

01.09.2017 - naposledy aktualizováno před 18 dny

Další možnost likvidovat svépomocí splaškové vody představuje septik. Stejně jako v případě jímky se jedná o betonovou nebo plastovou nádrž, která je v tomto případě ale rozdělena do několika (nejčastěji tří) komor, jimiž splašková voda protéká a zbavuje se nečistot.

Počet přečtení: 14206 Celý článek >>


Jak snadno usadit čističku

Montáž čističky

Instalace čov je velmi jednoduchá a zvládnete ji sami. Jak postupovat Vám objasní tento článek, doplněný názornými obrázky.

více informací