AKTUALITY
  • 9.1.2018 - DOTACE jsou pro rok 2017 častým tématem dotazů - jak dotaci získat ZDE.
  • 8.1.2018 - připravili jsme pro vás jasný a názorný návod jak se usazuje čistička odpadních vod - zvládne to každý ZDE.
  • 8.1.2019 - vzhledem k tomu, že se velmi často opakují dotazy na to jaké přípravky se nesmí dostat do čističky odpadních vod, připravili jsme pro Vás článek ZDE.
  • Všechny novinky >>
Poradna, dotazy

Čov mám cca 2 měsíce a když otevřu víko tak vše bublá v tom problém nevidím ale nátoková trubka je skoro celá pod vodou a v okolní sekci je hladina stejná. Mužete poradit?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Mám již septik, v čem mi pomůže čistička? Kam by se mohla dát? Za septik nebo před? Musel bych nechat vyvážet septik?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Chtěl bych se zeptat, zda domácí čistička odpadních vod má pracovat v předem nastavených cyklech (tzn. fáze promíchání, fáze provzdušnění a mezi těmito fázemi je čistička v nečinnosti s cílem sedimentace kalu), nebo má pracovat trvale promíchávání a provzdušňování celých 24 hod. denně. Domníval jsem se, že první varianta je správně, ale soused má ČOVku zapojenou tak, že pracuje promíchávání a provzdušňování celých 24 hod.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Často slyším, že místo aviváže lze do pračky použít ocet. Můžu jej používat do čistírny odpadních vod?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Ceník, poptávky

Poptávám čističku odpadních vod pro 2-4 EO, Pardubický kraj, Chrudim.
22.01.2018

Čističku odpadních vod pro 10 EO, Středočeský kraj, Kolín.
22.01.2018

Poptávám čističku odpadních vod pro 4 EO, Vysočina kraj, Jihlava.
22.01.2018

Ekologicky a moderně

Čistička odpadních vod je moderní a ekonomicky výhodné řešení likvidace odpadních vod z rodinných domů.
Tento web poskytne dostatek informací k tomu, aby jste nejen dokázali dobře vybrat čističku ke svému domu, ale dokázali ji i svépomocí namontovat a udržovat ji v provozu tak, aby kvalitně a účinně čistila odpadní vodu. Věřte nám, že ani montáž svépomocí ani údržba není nic složitého.

Čističky odpadních vod - nejmodernější řešení

Aktualizováno: 06.01.2018 Rubrika: Plánování čističky odpadních vod Zobrazení: 16914

Navigace : septik žumpa jímka čistička likvidace odadních vod

Nejmodernější zařízení určené k likvidaci veškerých splaškových vod, které v domácnostech vznikají, představuje domovní čistička odpasdních vod.

Čistička odpadních vod má podobu plastové nádrže, v nichž se koncentrují splašky a kde dochází k jejich čištění, které má několik fází:

První je předčištění, při němž se od odpadní vody oddělí hrubé nečistoty. Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru přes nátokový koš, kde dochází k mechanickému předčištění a rozkládání tuhého znečištění.

Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru (aktivace), kde dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy a do mamutkových čerpadel na cirkulaci a recirkulaci aktivační směsi. Aktivační kal je separovaný v separační části od vyčištěné vody a odsazený aktivovaný kal se recirkuluje zpět do neprovzdušňovaného, resp. provzdušňovaného prostoru.

Kam vypouštět vodu z čističky odpadních vod

1. vsakováním do podzemních vod

2. odvodem do vodních toků

3. vypouštěním do veřejné kanalizace která však nesmí končit v obecní čističce , ale je zaústěna do vod povrchových.

4. Bezodtoková jímka - v případě, že ani jedna z uvedených možností vypouštění není schůdná,  existuje ještě možnost instalace bezodtoké jímky za ČOV . To znamená, že přečištěné odpadní vody budou akumulovány v bezodtoké jímce a za vhodných povětrnostních podmínek využívány k zálivce zeleně. Nevýhodou tohoto řešení jsou však zvýšené provozní náklady na vyvážení přečištěných odpadních vod v době, kdy nelze zalévat (deštivé období, teploty pod bodem mrazu, sněhová pokrývka apod.).

K vybudování čističky je nezbytná projektová dokumentace stavby a získání povolení ke stavbě, a zároveň i k nakládání s vyčištěnými odpadními vodami. Obě povolení vydává vodoprávní úřad. Pro bezproblémové vyřízení povolení na úřadech je vhodné vybrat takovou domovní ČOV, která splňuje normu EN 12566-3 a byl ji vydán certifikát CE. Kromě toho je nezbytný i souhlas vlastníků sousedních nemovitostí.

Související články
Likvidace odpadních vod - možnosti řešení

Likvidace odpadních vod - možnosti řešení

05.01.2018 - naposledy aktualizováno před 17 dny

Každý z nás denně vypustí přibližně 100-150 litrů splaškové vody, jejíž likvidaci musíme zajistit. V místech, kam dosahuje kanalizace, není co řešit. Jiná situace však nastává v lokalitách bez kanalizační sítě. Zde se o likvidaci odpadních vod musí postarat sami majitelé objektů, ať již určených k trvalému nebo rekreačnímu bydlení. Nabízejí se jim tři možnosti: žumpa, septik nebo domovní čistička odpadních vod.

Počet přečtení: 21277 Celý článek >>

Žumpa není nejlevnější

Žumpa není nejlevnější

04.01.2018 - naposledy aktualizováno před 18 dny

Nejjednodušší ze tří jmenovaných zařízení představuje bezodtoková vodotěsná jímka – žumpa, která však na rozdíl od septiku nebo domovní čistírny splaškovou vodu nečistí, ale pouze shromažďuje.

Počet přečtení: 13436 Celý článek >>

Septik se neobejde bez filtru

Septik se neobejde bez filtru

04.01.2018 - naposledy aktualizováno před 18 dny

Další možnost likvidovat svépomocí splaškové vody představuje septik. Stejně jako v případě jímky se jedná o betonovou nebo plastovou nádrž, která je v tomto případě ale rozdělena do několika (nejčastěji tří) komor, jimiž splašková voda protéká a zbavuje se nečistot.

Počet přečtení: 15143 Celý článek >>


Jak snadno usadit čističku

Montáž čističky

Instalace čov je velmi jednoduchá a zvládnete ji sami. Jak postupovat Vám objasní tento článek, doplněný názornými obrázky.

více informací